Website OVLNL.nl Home

Welkom op de website van het IGOV Innovatie Platform

Het doel van het IGOV Innovatie Platform is het stimuleren en initieren van innovatieve ontwikkelingen op het zowel technische als beleidsmatige of regelgevende gebied van openbare verlichting. Gebaseerd op gebruikswaarde, duurzaamheid, energiezuinigheid, kosten en baten.

Alle overheden, kennisinstellingen en marktpartijen die bij willen dragen aan een actieve kennis en informatie uitwisseling kunnen zich aansluiten bij het IGOV Innovatie Platform. Het is een openbaar platform. IGOV is eigenaar, trekker en faciliteert het platform door het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden en publiceren van onderwerpen die hiertoe geschikt zijn.

Het ministerie van EZ wil door middel van het programma “Inkoop innovatie urgent” innovatie stimuleren via inkopen. Innovatiegericht inkopen is een win-winsituatie: het bedrijfsleven krijgt de kans om creatieve en innovatieve producten te ontwikkelen en de overheid krijgt effectieve en efficiënte oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het ligt in de lijn van de rol van het IGOV als kennisplatform om hier op in te springen door het bieden van een platform waar overheden en marktpartijen elkaar ontmoeten en van elkaar leren en elkaar stimuleren.

Nieuwsbrief Innovatieplatform

Akkoord verklaring *
U stemt ermee in dat de vermelde gegevens opgenomen worden in de databases van IGOV Innovatieplatform en OVLNL waar IGOV Innovatieplatform deel vanuit maakt. Tevens stemt u ermee in dat deze gegevens door IGOV Innovatieplatform en OVLNL gebruikt worden voor haar administratie en voor gepersonaliseerde informatie- en promotie campagnes. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht met betrekking tot uw gegevens. Meldt u hiervoor bij het OVLNL / IGOV Innovatieplatform secretariaat.

logo IGOV Innovatieplatform

 

logo Ministerie van Economische Zaken