3 miljoen euro beschikbaar voor Innovatie

Het kabinet wil regionale en lokale overheden en andere lokale aanbestedende diensten ondersteunen bij het laten ontwikkelen van innovaties die bijdragen aan het oplossen van eigen maatschappelijke uitdagingen.

EZ stelt budget beschikbaar voor SBIRs
Het Ministerie van EZ heeft hiervoor uit het topsectorenbudget een bedrag beschikbaar van € 1.500.000 in 2015 en € 1.500.000 in 2016. Doel is om dit budget in te zetten voor tenminste 6 zogenaamde SBIRs (inkoop van R&D diensten, zie toelichting onderaan, in Europa bekend als PCP), waarbij het uitgangspunt is dat 50% van het bedrag door (een samenwerkingsverband van) regionale en lokale aanbestedende diensten wordt ge-co-financierd. Max. bedrag beschikbaar voor co-financiering is 500.000 euro.
De maatschappelijke voorkeursgebieden binnen de topsectoren zijn: openbare veiligheid en ruimte, gebouwen, mobiliteit en zorg.

Uw ideeën voor een SBIR

Graag komen we deze zomer met u in gesprek over uw ideeën voor een dergelijke SBIR. Van belang is dat het onderwerp (deels) op te lossen is met een nog te ontwikkelen innovatie, dat het een maatschappelijk probleem betreft dat ook bij andere aanbestedende diensten speelt en aansluit bij de bovenstaande voorkeursgebieden. Verder vragen we dat u actief betrokken wilt zijn bij het testen in de praktijk van de ontwikkelde prototypes en zorg zult dragen voor de implementatie, bij voorkeur in uw organisatie. Dit past heel goed bij het  innovatiepartnerschap, dat in de vernieuwde aanbestedingswet zal worden ingevoerd.
We zoeken een diversiteit aan indieners, ideeën en spreiding over het land.

Voor dit gesprek ontvangen we graag uiterlijk 14 juli  een eerste korte notitie met antwoord op de volgende vragen:

 1. Welk onderwerp betreft uw uitdaging? Geef een korte toelichting op het op te lossen probleem cq de uitdaging.
 2. Hoe sluit het onderwerp aan bij een eventuele innovatieagenda en toekomstige inkoopvragen?
 3. Welke partijen zijn betrokken?
 4. Zijn er partijen bereid mee te financieren?
 5. Wat is het maximaal te co-financieren bedrag?
 6. Heeft u al een locatie op het oog waar de prototypes straks getest kunnen worden?

Daarnaast verwachten we een intentieverklaring op managementniveau waarin aangegeven is dat uw organisatie na goedkeuring de co-financiering gaat regelen.

Criteria
De  ideeën worden getoetst op basis van de volgende criteria, die ook gebruikt kunnen worden om verschillende ideeën met elkaar te vergelijken en te rangschikken:

 1. Breedte van het probleem: is een oplossing ook voor andere aanbestedingsdiensten interessant? Speelt het ook op andere plekken?
 2. De kans dat een daadwerkelijke oplossing ook toegepast gaat worden. In welke mate sluit het voorstel aan op het eigen beleid? Is er politiek voldoende draagvlak? Zal een potentiële oplossing straks ook ingekocht kunnen worden?
 3. Het maatschappelijk belang
 4. Aansluiting bij de voorkeursgebieden openbare veiligheid en ruimte, gebouwen, mobiliteit en zorg.
 5. De gelegenheid om de innovatie in de praktijk te testen.

Voorlopig tijdpad
Op basis van de ontvangen notities plannen wij eind augustus verkennende gesprekken met een vertegenwoordiging van uw organisatie . Daarin bespreken we uw plan , welke informatie we graag willen hebben, hoe het proces verder gaat lopen en de criteria waarop we ontvangen ideeën gaan toetsen. Daarna krijgt u 1 week de gelegenheid om het idee verder uit te werken en te vervolmaken. De uitgewerkte ideeën worden eind september gerangschikt en vervolgens voorgelegd aan het Ministerie van EZ. Na akkoord vanuit het ministerie – het streven is in het najaar – én nadat de co-financiering formeel geregeld is, zullen we gezamenlijk de SBIRs opstarten. Daarbij zal RVO het proces begeleiden.

RVO.nl voert dit uit in opdracht van EZ. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op:

Contactpersonen:
Carla Dekker                                                                                   
telefoon 088 6025365                                                                 
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.             

Ruben Prins (RVO.nl)
telefoon 088 6025801
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Toelichting SBIR
SBIR heeft de volgende kenmerken:

A. Een specifiek overheidsprobleem staat centraal. Dat geeft een veel sterkere verbinding met de overheidsmarkt. Voorbeelden hiervan uit het verleden zijn bijvoorbeeld: Hoe kunnen Rijkswaterstaat en Waterschappen dijken inspecteren (SBIR Digidijk) en hoe kan de overheid omgaan met drones (SBIR Bescherming tegen onbemande mobiele systemen)?

B. SBIR maakt onderdeel uit van het programma voor innovatiegericht inkopen, Inkoop Innovatie Urgent. Daardoor is:

 • Een sterke verbinding met overheidspartijen gegarandeerd. Daarmee komt een daadwerkelijke markt voor innovatieve producten tot stand. Bovendien spelen overheden een rol bij het beschikbaar stellen van testlocaties.
 • Een programmatische aanpak te realiseren. Op thema’s, zoals mobiliteit en veiligheid willen verschillende overheden een programmatische aanpak met een mix van methodieken waaronder SBIR.
 • Een verbinding te maken met instrumenten, relevant voor een goede marktintroductie. Denk aan pilots en proeftuinen.

C. Het is een inkoopprocedure en geen subsidieregeling. Voordelen daarvan zijn:

 • Voor iedere individuele overheidsvraag een aanbestedingsprocedure gestart worden. Maatwerk op basis van de klantvraag is mogelijk.
 • In de beoordelingscommissie nemen de belanghebbenden deel. Dat geeft een goede connectie met expertise en de daadwerkelijke markt.
 • Staatssteunregels zijn niet van toepassing.
 • Is MKB vriendelijk. Dat blijkt ook uit de cijfers, op dit moment wordt in de 1e fase 93% en in de 2e fase 97% van de contracten gegund aan het MKB.

D. Het is een getrapte competitie. Alleen de allerbeste haalbaarheidsonderzoeken krijgen een opdracht voor het ontwikkelen van een prototype van een innovatie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.