SBIR oproep Artificiële intelligentie voor de publieke diensten

Oproep voor bedrijven om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het toepassen van artificiële intelligentie (Artificial intelligence of AI) in de publieke sector.

Het doel van deze SBIR is het zo breed mogelijk stimuleren en versterken van de innovatiekracht in het publieke domein rond het thema AI. Met de oproep willen de opdrachtgevers stimuleren dat bedrijven producten en diensten voor de overheid ontwikkelen, met als doel dat overheden meer gebruik gaan maken van kunstmatige intelligentie. Hierbij gaat het vooral om de verbinding tussen de technologische oplossing en de toepassingsmogelijkheden bij een publieke partij. Aan het eind van dit traject ontwikkelt en test u prototypes in een proeftuin.

Lees meer via onderstaande link:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/sbir-oproep-artificiële-intelligentie-voor-de-publieke-diensten