Website OVLNL.nl Home

Lidmaatschap

Alle overheden, marktpartijen en (kennis-)instellingen die bij willen dragen aan een actieve kennis en informatie uitwisseling kunnen deelnemen door lid van het IGOV Innovatie Platform te worden. Het is een openbaar platform. Alle aan OVL gerelateerde bedrijven en instellingen kunnen deelnemer van dit platform worden. IGOV deelnemers zijn automatisch ook deelnemer van dit platform. Verder is het IGOV Innovatie Platform geheel gescheiden van het IGOV overleg platform.

De jaarlijkse bijdrage per bedrijf met een maximum van twee personen is 850 euro excl. btw. IGOV leden zijn automatisch lid en kunnen zonder bijkomende lidmaatschapskosten deelnemen aan het platform. Het is mogelijk voor overheden om ervoor te kiezen alleen Innovatie Platform lid te worden. (Kennis-)instellingen, eenmansbedrijven en studenten kunnen op verzoek tegen de helft van de jaarlijkse bijdrage deelnemer worden.

Bedrijven en overheden die deelnemer zijn mogen het IGOV Innovatie Platform logo voeren.

IGOV Innovatie Platform logo

Deelnemers van het IGOV worden geacht zich te conformeren aan de gedragsregels

IGOV Innovatie Platform deelnemer worden? vul het aanmeldformulier in.

---