Website OVLNL.nl Home

Smart Urban Lighting expert training

In de afgelopen maanden is het referentiemodel Smart Urban Lighting (ontwikkeld door TU/e LightHouse) herzien in samenwerking met het kennisnetwerk Smart Lighting van OVLNL. Ook is gewerkt aan een tool om de zelfevaluaties van gemeentes te ondersteunen. Het herziene referentiemodel en de bijbehorende (zelf)- evaluatietool zijn nu klaar voor gebruik.

We hebben daarbij geconstateerd dat smart lighting geen gemakkelijk onderwerp is, omdat er op vele manieren naar kan worden gekeken. De terminologie die erbij hoort is ook lang niet altijd eenduidig: verschillenden gemeentes hebben daarnaast ook verschillende processen en besluitvormingstrajecten. Daarnaast is het invullen van het model slechts een eerste stap, die veelal gevolgd zal worden door de vraag waar eventueel verbeteringen nodig zijn om de eigen ambitie te realiseren en hoe dit te doen. We zien daarin een rol voor experts weggelegd.

Met de expert training willen we de gelegenheid bieden om zich het gedachtengoed van het referentiemodel eigen te maken, de onderliggende principes te begrijpen en praktische tips op te doen in het ondersteunen van gemeentes bij de (zelf)evaluatie aan de hand van het tool en het model. Hierbij zal ook nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan de praktijkcode die we in het netwerk van gecertificeerde experts zullen hanteren.

Experts die de training hebben gevolgd en de praktijkcode onderschrijven worden opgenomen als gecertificeerd Smart Urban Lighting expert in het register van OVLNL, en vermeld op de website van OVLNL en TU/e LightHouse.

De experts zijn in staat om gemeenten en derden te ondersteunen bij het invullen van het referentiemodel, de analyse van de uitkomsten en het bepalen van de ambities en bijbehorende maatregelen. Maar natuurlijk kunnen ook gemeenten zich aanmelden voor de training !

De training wordt verzorgd door de TU-Eindhoven / Lighthouse.

Lees meer op de website OVLNL.nl ...