Medegebruik Lichtmast (Gratis voor Leden)

Het begon met een vraag die aan Stichting OVLNL gesteld werd: “Ik krijg vragen of men iets aan de lichtmast mag bevestigen en stroom kan krijgen. Kan OVLNL aangeven wat zij vindt van medegebruik van de lichtmast?”
Het antwoord op deze vraag ligt voor u. Samen met vakspecialisten is een handreiking opgesteld met onderwerpen waar u en uw collegae mee te maken krijgen als de lichtmast voor andere zaken wordt gebruikt dan alleen voor de verlichting. Of als u te maken krijgt met andere partijen binnen en buiten de eigen organisatie om mee samen te werken.

De publicatie Medegebruik Lichtmast is gratis als download voor leden van IGOV en IGOV Innovatie Platform. Maar als gedrukt exemplaar ook verkrijgbaar voor 35,00 eur.
Voor niet-leden is de download 15,00 eur en het gedrukte exemplaar 35,00 eur
NB: alle vermelde tarieven zijn exclusief btw!

Voor meer informatie en download zie ovlnl.nl