Website OVLNL.nl Home

DOE MEE AAN DE GROTE JAARLIJKSE OVL-MONITOR!

Vul de enquête in die voor u van toepassing is:

Enquete Overheden: https://nl.surveymonkey.com/r/OVL-overheden2020

Enquete Marktpartijen: https://nl.surveymonkey.com/r/OVL-marktpartijen2020

Uw inbreng is onmisbaar!

De OVL-monitor is een initiatief van OVLNL/IGOV en biedt een schat aan informatie. Deze is bruikbaar voor het uitzetten van beleid, strategieën en programma’s. En geeft inzicht in het verloop van belangrijke ontwikkelingen, en de factoren die hierbij een rol spelen.

De resultaten van de OVL-monitor worden ook dit jaar gebundeld in een prettig leesbaar rapport met veel grafieken en infographics.

Gratis te downloaden op de website https://ovlnl.nl/ovlmonitor

Hartelijk dank voor uw medewerking!